Du kan stemme Senterpartiet fordi vi er til å stole på.

Fritz Arne Haugen

Spesialpedagog/bonde
2. kandidat Senterpartiet Melhus