Last ned Partiprogrammet for Senterpartiet i Melhus her(lavoppløslig versjon)

 

Dette drømmer vi om.

Jeg er stolt av bygda mi- og er stolt over det arbeidet som vi har lagt ned de 4 siste år sammen med partiene i posisjonen i Melhus! Vi har satt Melhus på kartet. Jeg vil påstå at det aldri har skjedd så mye på 4 år i kommunen som det har gjort i denne perioden. Vi har vært offensive, kreative og nytenkende, og vi spiller på lag med næringslivet og frivillige lag- og organisasjoner – det er sammen vi skaper.

Vi har brukt mye tid på ungdommens tilbud i Melhus og det å legge til rette for levende lokalsamfunn
i alle tettsteder. Vi har bidratt stort til å få realisert både skatepark og Bankhall – det er jeg stolt av!
Vårt siste budsjett for de neste fire år har en klar profil på folkehelse, skole, idrett og kultur. Nysatsningen Sagauka som bidrar til stolthet, tilhørighet og engasjement i kommunen – dette skal vi utvikle videre.

I nylig vedtatt arealplan legger vi til rette for å håndtere veksten fremover i alle våre 7 tettsteder.
Våre største utfordringer fremover er innenfor pleie- og omsorg, her har vi tatt grep innen både boligsiden, og å utnytte ressursene på beste måte. Forebygging er viktig, og vi har styrket både jordmor og helsesøstertjenesten i perioden. Sp går nå til valg på å øke skolehelsesøstertjenesten ytterligere.

Vi har satt av 10 millioner årlig fremover slik at vi kan realisere ny Gimse Barneskole innen få år.
Vi har realisert utbygging av Flå barneskole, ny kunstgressbane på Kvål, utvidet gratis halleie av idrettshaller og gymsaler, økning av tilskudd til frivillige lag – og organisasjoner, og ikke minst satt av ressurs til vedlikehold av kommunens kunstgressbaner. Dette er utrolig viktig.

Melhus er kåret til en av de ti beste kommunene å bo i landet – av innbyggerne selv. Kultur og idrett er limet i lokalsamfunnet, og vi legger til rette for at innbyggerne skal leve sitt liv i Melhus.

Tjenestene leveres av våre ansatte 24 timer i døgnet produserer vi tjenester. Jeg har stor tillit og er ydmyk for den jobben som gjøres til det beste for innbyggerne. Melhus Kommune skal være en god arbeidsgiver. Senterpartiet skaper gode nærmiljø, vi sier JA til norsk mat og nei til tvang ang kommunereformen.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker med tro på egne evner, som tar ansvar for eget liv, for felleskapet, natur og miljø. Bruk din stemme og stem på hvem DU mener skal være din ordfører også de neste 4 år! Jeg er klar til å fortsette
og gleder meg om jeg får fornyet tillit.

Det er du som bestemmer. Godt valg!

jorid sign

Jorid Oliv Jagtøyen

Ordfører i Melhus
#stoltavbygdami

Stem på hvem DU mener skal være din ordfører også de neste 4 år. Jeg er klar til å fortsette og gleder meg om jeg får fornyet tillit.

 

Last ned Partiprogrammet for Senterpartiet i Melhus her(lavoppløslig versjon)

Design kommunikasjonsbedriften Dynamis Design fra Melhus.

Foto: Fotograf Eidsmo / Erlend B. Enger og Dynamis Design.

Jorid Jaktøyen 

Program